• vogtos bitės nesiveda
 • vienas nieko nepadarysi, bitės sparnu nepasiriši
 • viena bitė avilin neprineša medaus
 • velnio bitės, velnio ir medus
 • vargstam kaip bitės į aulį/aulyje
 • vargo bitė
 • užtat bitės duoda medaus, kad skaudžiai kanda
 • užsimanė bitė kamanė
 • ūžk, bitele, dobile
 • ūžia kaip bitės avily
 • uoga bitė, tegu bus šitie
 • tyli kaip Martynas su bitėmis
 • tavo bitės, mano medus
 • švilpia, ūžia girioj kulkos kaip soden bitelės
 • sunkus darbelis, bet saldus vaiselis
 • sukušo it bitės spiesdamos
 • sukasi kaip bitė apie žiedą
 • septynios meškos vieną bitę pjovė
 • sek paskui bitę – įseksi į medų
 • saulelė šviečia, leidžia bitė spiečių
 • ratuota kaip bitė
 • puola kaip bitės ant medaus
 • ponas – aulys, o mes – jo bitės
 • plėšia kaip meška bites
 • piktos bitės saldų medų neša
 • nuo priešų nei bitės neapsigina
 • noriu šokinėt, kaip bitelė lakinėt
 • nori medų valgyti – turi bites išsikopinėti
 • nežirgliok kaip bitę ant šiaudo nešdamas
 • nesijuok iš nebylių – bitės išskris iš avilių
 • nei tu, bitele, kąsk, nei tu medaus nešk
MJR XVIII Bičiuliai