Festivalio MĖNUO JUODARAGIS XXIV (2024)
BILIETŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

Patvirtinta MJR Tarybos 2023-12-12

Festivalis MĖNUO JUODARAGIS XXIV vyks 2024 m. rugpjūčio 22-25 d.

Dūburio ežero saloje, Zarasų r.


I. FESTIVALIO “MĖNUO JUODARAGIS XXIV” BILIETAI

1. Festivalyje MĖNUO JUODARAGIS XXIV (toliau – MJR) galioja tik naujai (2023 m. gruodžio – 2024 m. rugpjūčio mėn.) įsigyti bilietai. MJR bilietus lankytojai gali įsigyti tiek popierinius (spausdintus), tiek elektroninius (E-bilietus) – jie galioja vienodai.
2. 2024 m. festivalio MJR XXIV bilietus gali įsigyti iki 5000 asmenų.
3. Bilieto kainą sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokesčiai ir aptarnavimo išlaidos. MJR bilietų kaina yra kintanti, priklausomai nuo įsigijimo laiko ir kitų sąlygų. Festivalio rengėjai bilietų kainą gali keisti, taip pat taikyti nuolaidas.
4. Įsigydami MJR bilietus asmenys sutinka suteikti savo kontaktinę informaciją (elektroninio pašto adresą ir telefono numerį), kad rengėjai galėtų susisiekti ir pranešti svarbiausią renginio informaciją ar nenumatytus pasikeitimus. Rengėjai užtikrina šių duomenų saugumą pagal galiojančius LR įstatymus ir teisės aktus.
5. Kiekvienas MJR bilietas nuskaitomas / žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui (Šeimos bilietas – vienai šeimai). Pastebėjus piktnaudžiavimą, nesąžiningi asmenys privalo palikti renginį be galimybės įsigyti bilietą iš naujo.
6. Įsigytas MJR bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu ir galioja tik tuo atveju, kai pateikiamas pats bilietas, t.y. bilieto negali atstoti pateikiami apmokėjimo ar asmens duomenys, kiti pirkimo įrodymai ar pasakojimai.
7. Įsigytus MJR bilietus draudžiama perleisti kitiems asmenims su tikslu pasipelnyti, t.y. bilietas negali būti parduotas didesne kaina, nei įsigyta iš rengėjų. Nustačius nesąžiningo perpardavimo atvejį, bilietas tampa negaliojančiu.
8. Įsigytą MJR bilietą, kartu su renginyje gauta kontroline apyranke, jo turėtojas turi saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys, negalintys pateikti paties bilieto ir nepažeistos apyrankės, privalo nedelsdami palikti renginio teritoriją.

9. Pagrindinės bilietų naudojimo taisyklės taip pat yra pateikiamos ant pačių bilietų. Jos gali papildyti šias MJR bilietų nuostatas ir visais atvejais yra vienodai galiojančios.

II. ELEKTRONINIŲ BILIETŲ NAUDOJIMAS

10. MJR elektroninio bilieto (e. bilieto) turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti jį prie įėjimo į renginį.
11. E. bilietą taip pat galima pateikti telefonu ar kitu mobiliuoju įrenginiu. Tokiu atveju pirkėjui būtina savo telefone / įrenginyje išsaugoti originalų bilieto PDF failą ir pateikti jį prie įėjimo į renginį. Už deramą e. bilieto atvaizdavimą ir prieinamumą tikrinti atsakingas bilieto turėtojas.
12. E. bilietą griežtai draudžiama kopijuoti. Bilieto (ir kodo) atvaizdai negali būti viešinami. Kiekvienas e. bilieto turėtojas yra atsakingas už tai, kad juo nepasinaudotų kiti asmenys. E. bilieto dublikato ar bandymo pakartotinai jį panaudoti atveju bilietas tampa negaliojantis.

 

III. POPIERINIŲ BILIETŲ NAUDOJIMAS

13. Popieriniai (spausdinti) MJR bilietai atitinka elektroninius, jų galiojimas yra vienodas. Įsigydamas popierinius bilietus asmuo turi pateikti savo kontaktinius duomenis, už šių duomenų patikimumą atsakingas pirkėjas.
14. Įsigyjant popierinius MJR bilietus rengėjai pasilieka teisę taikyti aptarnavimo mokesčio dalies nuolaidas, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto bilietų kiekio, tipo, apmokėjimo būdo ar kitų aplinkybių.

 

IV. ŠEIMOS BILIETAI

15. Šeimos bilietu gali pasinaudoti viena šeima – vienas arba du suaugę asmenys, atvykę kartu su vienu arba keliais vaikais iki 12 metų amžiaus (imtinai).
16. MJR Šeimos bilietas nepretenduoja į šeimos sąvokos apibrėžimą.
17. Šeimos bilietą turintys asmenys turi atvykti visi kartu ir bilietą pateikti kartu su vaikų amžių rodančiais dokumentais.
18. Jeigu Šeimos bilietas buvo įsigytas ketinant juo pasinaudoti dviem suaugusiems asmenims su vaikais, tačiau vienas iš suaugusiųjų neatvyksta, sumokėta už bilietą suma nekeičiama, neskaidoma ir dalinai negrąžinama.
19. Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių du suaugusieji bilieto turėtojai atvyksta į renginį be vaikų, Šeimos bilieto suteikta nuolaida tampa negaliojanti – tuomet taikoma priemoka, prilyginanti sumą įprastai dviejų asmenų bilietų kainai bilietų įsigijimo metu.
20. Viso renginio metu suaugusieji yra visiškai atsakingi už nepilnamečių, su kuriais atvyko, priežiūrą ir saugumą.

 

V. ATSKIRŲ FESTIVALIO DIENŲ BILIETAI

21. Atskirų festivalio dienų bilietus lankytojai gali įsigyti tik renginio metu prie įėjimo į renginį.
22. MJR Pirmos dienos bilietas galioja visiems 2024 m. rugpjūčio 22 d. renginiams.
23. MJR Antros dienos bilietas galioja visiems 2024 m. rugpjūčio 23 d. renginiams.
24. MJR Trečios dienos bilietas galioja nuo 2024 m. rugpjūčio 24 d. iki festivalio pabaigos (t.y. rugpjūčio 25 d. renginiai šio bilieto pirkėjui dovanojami).
25. MJR Ketvirtos dienos bilietas galioja 2024 m. rugpjūčio 25 d. renginiams iki festivalio pabaigos.
26. Įsigyjant MJR Pirmos arba Antros dienos bilietą kartu mokamas visą festivalio bilieto
vertę atitinkantis užstatas, kuris grąžinamas asmeniui išvykstant. Bilietas galioja ir užstatas grąžinamas iki kitos dienos 12:00 val. Išvykus vėliau, užstatas nebegrąžinamas.

VI. BILIETŲ NUOLAIDOS

27. Vaikams iki 9 m. (imtinai) įėjimas į renginį yra nemokamas.
28. Festivalio rengėjai taiko bilietų kainos nuolaidas, skirtas įvairioms amžiaus ir socialinėms žmonių grupėms, rengėjų organizuojamų žygių dalyviams ir kt. Šie bilietai galioja visas festivalio renginių dienas, jų kaina nepriklauso nuo asmens buvimo renginyje laiko. Įsigyjant bilietus bei pateikiant juos patikrai būtini nuolaidas pagrindžiantys ir galiojantys asmens dokumentai.
29. Festivalio rengėjai pasilieka teisę išimtines bilietų kainas ir nuolaidas taikyti specialių akcijų metu, viešai paskelbiant jų sąlygas. Išsami informacija apie bilietų nuolaidas skelbiama festivalio interneto svetainėje www.mjr.lt.

 

VII. BILIETŲ GRĄŽINIMAS

30. Iki 2024 m. birželio 1 d. įsigyti išankstiniai MJR XXIV bilietai gali būti grąžinti iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai). Vėliau MJR bilietai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu renginys neįvyksta, arba dėl naujų nenumatytų sąlygų – pagal organizatoriaus paskelbtą tvarką ir Lietuvos respublikos įstatymus.
31. Bilietai grąžinami tik jų pirkimo vietoje (arba pirkimo būdu) – pagal rengėjų numatytą tvarką ir sąlygas. Grąžinami popieriniai bilietai turi būti pristatyti į MJR atstovybę Vilniuje. Grąžinti e. bilietai turi būti sunaikinti.
32. Bilietų grąžinimo atveju atskaitomos aptarnavimo ir administravimo išlaidos bei banko mokesčiai – 10% nuo sumos, sumokėtos už kiekvieną bilietą.

 

————————————————————————————————

BENDROSIOS MĖNESIO JUODARAGIO
TAISYKLĖS ir NUOSTATOS

————————————————————————————————

1. Įsigydamas MJR bilietą kiekvienas jo turėtojas įsipareigoja laikytis bendrųjų festivalio Mėnuo Juodaragis nuostatų, bei lankymosi viešuose renginiuose taisyklių, vadovautis sąmoningumu ir gera valia.
2. Į renginio teritoriją draudžiama įsinešti bet kokius alkoholinius gėrimus, kvaišalus, taip pat ginklus ar kitus pavojų aplinkiniams keliančius daiktus. Akivaizdžiai girti, apkvaitę, piktavaliai ir agresyvūs asmenys yra nepageidaujami ir privalo palikti renginio teritoriją.
3. Jaunuolius iki 16 metų (imtinai) renginyje turi lydėti suaugę asmenys.
4. MJR renginiuose negalima jokia politinė propaganda, agitacija, simbolių ir atributikos demonstravimas, ar komercinė reklama, išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta su rengėjais atskiru abipusiai patvirtintu susitarimu.
5. Renginys vyksta gamtiškai jautrioje vietoje, kiekvienas lankytojas privalo būti apdairus ir atsakingas – nežaloti augalų, neteršti aplinkos, nepalikti numestos nė vienos šiukšlės, net mažiausios! Išvykdami pasiimkite viską, ką atsivežėte. Stenkimės palikti aplinką gražesnę, nei radome atvykdami. Mylėkime Gamtą ir gerbkime vieni kitus.
6. Į MJR festivalį leidžiama atsivežti augintinius (šunis), tačiau tik su sąlyga, kad šeimininkai juos labai griežtai ir atsakingai prižiūri visą renginio laiką. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams. Šunys negali būti palaidi, privalo turėti antsnukius, neleistinas jų maudymas bendrose maudyklose. Savininkai privalo pilnai surinkti visas gyvūnų paliekamas pasekmes. Nesilaikant šių taisyklių, gyvūnų agresijos ar lankytojų skundų atveju, šeimininkai privalo nedelsiant išvesdinti augintinius iš renginio teritorijos. Gyvūnų turėtojams renginyje gali tekti įsigyti simbolinį
bilietą, kuris skirtas tvarkai ir sąmoningumui skatinti.
7. Renginyje leistinas fotografavimas ir filmavimas (išskyrus atskirai pažymėtas vietas ar programos dalis), tačiau prašoma gerbti lankytojų privatumą ir netrikdyti magiškų šventės akimirkų. SVARBU: visi MJR festivaliuose užfiksuoti ir viešai prieinami vaizdai rengėjų gali būti naudojami nekomerciniais tikslais be atskiro suderinimo su jų autoriais. Savo ar savo šeimos narių atvaizdų nepageidaujantys viešinti lankytojai turi apie tai pranešti rengėjams elektroniniu paštu.
8. Dronų ar kitų fiksuojančių skraidyklių naudojimas renginio metu renginio vietoje (privačioje teritorijoje) galimas tik gavus orgnizatorių leidimą.
9. Rengėjai neatsako už galimus festivalio programos pasikeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų nuo rengėjų nepriklausančių priežasčių.

 


MJR RENGĖJAI:

Festivalį MĖNUO JUODARAGIS organizuoja ir bilietus administruoja VŠĮ “Baltijos griaustinis” (į/k 124631480)
bei asociacija “Mėnuo Juodaragis” (į/k 306379617).
Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis el. paštu bilietai@mjr.lt, arba tel. +370 520 51727.
Festivalio atstovybė: RAGAINĖ, Skapo g. 3, Vilnius 01122
https://www.facebook.com/dangausragaine
Festivalio svetainė – www.mjr.lt
Dėkojame už Jūsų dėmesį ir supratingumą.