:::: MJR XIX tema – Namai :::: 

Kur visada laukiami.

 

Devynioliktojo Mėnesio Juodaragio tema šiemet keliauja pažinti itin jaukią savasties erdvę – į namus. Tai sąvoka, kuri atrodytų kiekvienam žinoma ir suprantama, tačiau ar galime ją iki galo apibrėžti? Kas yra namai, kokia jų simbolika mūsų paveldėtoje mitinėje sąmonėje, tradicijose, kasdienybėje ir svajonėse. Festivalyje kalbėsime ne tik apie namą, kaip gyvenimo buveinę ir konstrukciją, ne tik apie stogą, židinį, slenkstį, duris ir pirkioje gyvenančias dievybes, dvasias, kates, bei naminius gaminius, bet ir Namus, kaip dvasinę sąvoką. 

Sakoma, kad žmogaus namai yra ten, kur jis jaučiasi suprastas, kur grįžta būti su tais, kuriuos labiausiai myli. Pasaulio centras, iš kurio išeinama ir nuolat grįžtama. Tuo tarpu maginės sakmės byloja, jog žmogaus sielos kelionė namo yra amžina ir niekad nesibaigianti. Trečias brolis, išėjęs į svietą laimės ieškoti, po ilgos kelionės ją randa, tik apsidairęs pamato, jog apkeliavęs Žemę grįžo namo.
 

 

Gimtosios kalbos lopšys, dainos, šventės, papročiai ir savitas būdas, mūsų visų laimingas bendrumas ir pats nuostabiausias kraštovaizdis – Lietuva, kaip Tautos namai. Gamta ir Žemė – bendri namai visų, kas gyvi. Ir tie mįslingi anapiliai, kuriuose gyvena Protėviai. Namai, kaip šildanti amžina ugnis tamsioje girioje, švytinti Karalių pasaka iš Čiurlionio paveikslo... 

Namų vieta kinta, bet prigimtinė trauka lieka visada. Šiemet naujoje vietoje – Dūburio saloje – įsikūręs Mėnuo Juodaragis pakvies sugrįžti namo. Grįžti ten, kur dar niekad nebuvot. Ten, kur esate visad laukiami.

  

MJR XIX Bičiuliai