Mėnuo Juodaragis reprezentē mūsdienu Baltu kultūru savādākā veidā, respektējot senās tradīcijas un izbaudot to jaunās, alternatīvās formas – jo mūzikai jābūt dzīvai. Un DZĪVOT nozīmē mainīties. MJR ir radošs pasākums, kas satiekas vecais ar jauno, autentiskais ar moderno, baltais ar melno, nozīmīgais ar spontāno. Pasākums arī piedāvā daudz lieliskas grupas no visas pasaules. Šis vienreizējais, starptautiskais kultūras notikums ielūdz apmeklētājus uz valsti, kas uzturēja pagānu Uguni Eiropā un runā vienā no senākajām valodām kontinentā.

Intuīcija liek mums meklēt. Kaut kur straumē, kokos, zem velēnas, uguns liesmu dejā, mūsu ģenētiskajā mantojumā ir Visuma atslēga, kuras spēks bija tik labi zināms vecajām Eiropas nācijām. Šeit Etniskās tradīcijas nav jāuztver kā kaut kādu senu dekorāciju priekšnamā vai papļāpāšana pie alus kausa. Tās ir valdzinoši dziļie pro-folkloras slāņi, trīsošu jūtu bagātība, arhaisms un mitoloģiski maģiskā tēlainība. Tās ir Pagātnes un Nākotnes savienojums Laikā, universāls Rīcības Princips, kam piešķirta jauna izklaide. MJR uzaicina labākos izpildītājus, kuri iedvesmu smeļas no pašiem dziļumiem un rada unikālu mākslu – ne tāpēc, lai patiktu tautas masām.


The flow is generated by plenty of old and new music styles ranging from ethno, neo-folk, post-folk, tribal and gothic to ambient, industrial, IDM, rock/metal, and avant-garde – you name it. These are the tools, the colours, the instruments. They differ but have the same direction, direct or indirect relations with the ancestral tradition. Different generations, nations, ideas, genres and styles, but a single feeling and one enchanting rhythm of the Earth.

Cold lips of the History can hardly tell us anything new. Scientific terms will scarcely reveal the beauty of the fluttering Mystery. It is unlikely we will find the light of our Ancestors in the insidious labyrinths of spurious chronicles. But we do believe that we can revive the essential fragments of the Great Legend in other ways – with a much greater force, with our Heart. The truth of our ritual is to revitalise the magical model of Universality HERE and NOW by employing new measures, new post-modern language. We do not believe it is merely the Fear of losing the identity and becoming a disposable Nothing, or a rudimentary tribute to Nostalgia. Expect a LIVE cosmic move with a bright forward projection!

Meanwhile, the idea behind the Mėnuo Juodaragis is clear and simple – THE HEARTBEAT. In touch with the pulsating Mystery a game turns into a ritual and the ritual becomes the game. We move on in a Circle… to the Beginning of the Beginning. And we listen to what our Ancestors tell us from There.

 

MJR XIX Bičiuliai